Certified Program for Change Leaders


ACCOUNTABILITY CULTURE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego warto?


Wyobraź sobie miejsce pracy, w którym:


 • Zespoły szybko i adekwatnie reagują na zmiany;
 • Wszyscy koncentracją się na doskonałości, usprawnianiu, a nie unikaniu błędów;
 • Masz większą liczbę innowacji i pomysłów, które testujecie, wdrażacie zamiast wyłącznie o nich rozmawiać;
 • Dzięki lepszej komunikacji rośnie: klarowność co do kierunku (why) jak i realizacji bieżących celów (what, how);
 • Budujecie zdrowsze, z mniejszą presję środowisko pracy;
 • A wszystko to skutkuje lepszą wydajnością organizacyjną.

Takich efektów możesz oczekiwać od Accountability Culture!


Dla wszystkich, którzy chcą wdrażać kulturę współodpowiedzialności (Accountability Culture) w swoich organizacjach, zespołach lub jako specjaliści/menedżerowie HR pragną wspierać taką zmianę.

Dla kogo?

Źródła programu:

Koncepcja przywództwa - Intent-Based Leadership (IBL) - zrodziła się na bazie doświadczeń przywództwa dowódcy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, Davida Marqueta. Opracował ją, dowodząc najgorszym okrętem podwodnym we flocie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. W 9 miesięcy zmienił jednak statek w najlepszy, osiągając najwyższy poziom zaangażowania ludzi i najwyższą pozycję operacyjną w marynarce wojennej USA. David od 7 lat prowadzi Instytut IBL działający obecnie kilkunastu krajach na całym świecie. Dzięki partnerstwu Davida Marqueta i 4results, model przywództwa IBL wprowadzamy w życie w polskich organizacjach. Wspólnie opracowaliśmy unikatowe i innowacyjne podejście, które zapewnia wdrożenie koncepcji i zmianę kultury całej organizacji.


IBL rozwija liderów na wszystkich poziomach oraz pomaga zbudować kulturę pracy zespołów i na styku działów. IBL jest partnerem naszego programu.

Accountability Culture:

 • To proces stopniowego wdrażania kultury, w którym zespoły Biorą Odpowiedzialność za efekty i sposób ich osiągania.
 • Program zainspirowany doświadczeniem Davida Marqueta, oparty na wielu transformacjach biznesowych w USA i Europie, w tym w Polsce.
 • Dostosowuje poziom wpływu/kontroli na stanowiskach każdej osoby do ich kompetencji i klarowności celów; stale pomaga rozwijać zarówno kompetencje i klarowność tak, by decyzyjność schodziła coraz niżej w organizacji.
 • Choć zwykle jest zainicjowany na poziomie liderskim, to angażuje ludzi na wszystkich poziomach organizacji.
 • Stwarza warunki i przestrzeń dla wszystkich do myślenia, mówienia i działania jak lider, rozwijając liderów na wszystkich poziomach i liderów przyszłości.
 • Zachęca wszystkich do rozwijania umiejętności, aby stale osiągać lepsze wyniki w pracy.
 • Pokazuje, jak proste zmiany (np. w sposobie komunikowania) mają głęboki wpływ na sposób pracy ludzi.
 • Tworzy bezpieczne psychologicznie środowisko pracy, co ułatwia otwartą i szczerą komunikację.


Program Akademii:

Symulacja VR Dive Kick-off programu. To niezwykłe doświadczenie zanurzone w realiach atomowej łodzi podwodnej. Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości doświadczysz misji realizowanych przez Davida Marqueta, które pomogą ci zwizualizować, na czym polega kultura, w której każdy bierze odpowiedzialności i jaki jest proces jej wdrażania.


Fundamenty kultury Biorę Odpowiedzialność 6 warsztatów online. Cykl warsztatów, podczas których dowiesz się: 1. Jak tworzyć bezpieczeństwo psychologiczne, które jest punktem wyjścia do budowania odpowiedzialności w zespołach 2. Jakich zachowań od liderów wymaga nowa kultura. 3. Jak krok po kroku przechodzić przez proces zmiany mindsetu pracowników 4.Jak zmieniać środowisko, aby umożliwić branie odpowiedzialności 5. Jak zarządzać całym procesem zmiany kultury,


Rozmowa z praktykiem W ramach programu każdy uczestnik ma możliwość rozmowy z doświadczonymi liderami (C-Level), którzy z sukcesem wdrożyli podejście Accountability Culture. Są to zarówno liderzy w Polsce, jak i z innych krajów. Zapewniamy wsparcie liderów zarówno z Polski, jak i innych krajów Europy i USA.


Zadania wdrożeniowe Proponowany program nazywamy podróżą rozwojową. Nie jest to typowy projekt szkoleniowy. Dzieję się tak w dużej mierze dzięki zastosowaniu platformy rozwojej online. To na niej znajdują się zadania do wykonania przed i po treningu. Platforma staje się też naturalnym miejscem do budowania społeczności wspierającej się w nauce i wdrożeniu.


Certyfikacja. Certyfikacja programu "Certified Program for Change Leaders", przeprowadzana przez 4Results. Warunki: 1. Wdrożenie – krótki opis case z wdrożenia elementów kultury Biorę Odpowiedzialność w podległym/wspieranym zespole 2. Zadania – realizacja zadań wdrożeniowych (ok 20 zadań) 3. Udział – obecność na minimum 5 z 6 warsztatówCzas trwania całego programu: 4 miesiące

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Efekty wdrożenia Accountability Culture:

 1. Wzmocnienie postawy przedsiębiorczości.
 2. Zespoły biorą więcej odpowiedzialności i przejmą „ownership” za cele.
 3. Więcej praktycznych inicjatyw płynących od ludzi pracujących z klientem. Te idee będą pomagać w nawiązaniu i wygrywaniu rywalizacji z konkurencją.
 4. Załoga jest bardziej skłonna do rozmawiania o błędach i wyciągania z nich wniosków.
 5. Członkowie zespołu rozwiną podejście zespołowe: „Umiem myśleć i podejmować decyzje”, a nie tylko „Umiem zrobić to, co mi polecono”.

Wierzymy, że skuteczne działania rozwojowe wymagają pełnego zaangażowania i uruchomienia środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Journey4Results to proces rozwoju, który:
 • przedstawiona jest cała ścieżka rozwojowa;
 • udostępnione są wszystkie materiały z zajęć;
 • każdy z uczestników widzi swój progres i progres;
 • rozwoju prowadzona jest cała komunikacja dot. programu.
 • odbywa się w kilku przestrzeniach (symulacje, warsztaty on-line, wymiana doświadczeń wdrożenia on-job)
 • trwa 4 miesiące, więc daje czas na wdrożenie wiedzy w życie
 • wykorzystuje różnorodne narzędzia (platforma e-learningowa, instrukcje wdrożeniowe, gamifikacja)
 • angażuje całe otoczenie uczestnika (przełożony, współpracownicy, mentorzy itp.)

Na platformie:

Akademia jest podróżą rozwojową, realizowaną ze wsparciem platformy online.

Dowiedz się więcej.

Zostaw swój e-mail/telefon, aby poznać warunki uczestnictwa.

Lub skontaktuj się bezpośrednio:

Andrzej Domański

Dyrektor ds. rozwoju Klientów

andrzej.domanski@4results.pl

tel. +48 607 699 744