Kultura odpowiedzialności: mechanizmy, umiejętności, studia przypadków


SZKOLENIE ONLINE DLA HR

REJESTRACJA

Dlaczego warto?


Wyobraź sobie miejsce pracy, w którym:


 • Zespoły szybko i adekwatnie reagują na zmiany;
 • Wszyscy koncentrują się na doskonałości, usprawnianiu, a nie unikaniu błędów;
 • Masz większą liczbę innowacji i pomysłów, które testujecie, wdrażacie, zamiast wyłącznie o nich rozmawiać;
 • Dzięki lepszej komunikacji rośnie: klarowność co do kierunku (why) jak i realizacji bieżących celów (what, how);
 • Budujecie środowisko pracy z mniejszą presją;
 • A wszystko to skutkuje lepszą wydajnością organizacyjną.

Takich efektów możesz oczekiwać od kultury odpowiedzialności. Nasze szkolenie pokaże Ci, jak rozpocząć tę zmianę.


Dla menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą wspierać wdrażanie kultury odpowiedzialności w swoich organizacjach.

Dla kogo?

Termin

8.VI.2021, godz. 9.00-13.00 (Kurs ONLINE)


Cena: 795 zł

Liczba uczestników ograniczona.

Warunki uczestnictwa

Warsztat poprowadzi:

Paweł Kaczmarczyk, trener 4Results

Paweł Kaczmarczyk specjalizuje się we wdrażaniu kultury odpowiedzialności, certyfikowany w metodzie Inten-Based Leadership Davida Marqueta. W realizowanych projektach dba o dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności dopasowanych do ich specyfiki pracy, a przez to łatwych do wdrożenia zaraz po szkoleniach. Od 2005 r. jest certyfikowanym coachem. W pracy coachingowej kieruje się zasadą: „Nie ucz drzewa, jak ma rosnąć. Daj mu tylko słońce, ziemię i wodę”. Różnorodność posiadanych doświadczeń pozwala mu z otwartością przyjmować perspektywę Klienta i towarzyszyć w rozwoju niezależnie od tematu pracy, także w Team coachingu.

REJESTRACJA

Źródła koncepcji:

Koncepcja przywództwa - Intent-Based Leadership (IBL) - zrodziła się na bazie doświadczeń przywództwa dowódcy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, Davida Marqueta. Opracował ją, dowodząc najgorszym okrętem podwodnym we flocie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. W 9 miesięcy zmienił jednak statek w najlepszy, osiągając najwyższy poziom zaangażowania ludzi i najwyższą pozycję operacyjną w marynarce wojennej USA. David od 7 lat prowadzi Instytut IBL działający obecnie kilkunastu krajach na całym świecie. Dzięki partnerstwu Davida Marqueta i 4Results, model przywództwa IBL wprowadzamy w życie w polskich organizacjach. Wspólnie opracowaliśmy unikatowe i innowacyjne podejście, które zapewnia wdrożenie koncepcji i zmianę kultury całej organizacji.


Kulturę, którą wdrażamy dzięki IBL nazwaliśmy Kulturą Biorę Odpowiedzialność.

Kultura odpowiedzialności:

 • To proces stopniowego wdrażania takiego stylu pracy, w którym zespoły Biorą Odpowiedzialność za efekty i sposób ich osiągania.
 • Zainspirowana doświadczeniem Davida Marqueta, oparta na wielu transformacjach biznesowych w USA i Europie, w tym w Polsce.
 • Dostosowuje poziom wpływu/kontroli na stanowiskach każdej osoby do ich kompetencji i klarowności celów; stale pomaga rozwijać zarówno kompetencje i klarowność tak, by decyzyjność schodziła coraz niżej w organizacji.
 • Choć zwykle jest zainicjowana na poziomie liderskim, to angażuje ludzi na wszystkich poziomach organizacji.
 • Stwarza warunki i przestrzeń dla wszystkich do myślenia, mówienia i działania jak lider, rozwijając liderów na wszystkich poziomach i liderów przyszłości.
 • Zachęca wszystkich do rozwijania umiejętności, aby stale osiągać lepsze wyniki w pracy.
 • Pokazuje, jak proste zmiany (np. w sposobie komunikowania) mają głęboki wpływ na sposób pracy ludzi.
 • Tworzy bezpieczne psychologicznie środowisko pracy, co ułatwia otwartą i szczerą komunikację.
 • Dowiedz się więcej: www.4results.pl/bio


Program szkolenia online:

Godz. 8.45 Rejestracja/informacje organizacyjne


Godz. 9.00 Moduł I: Kultura Odpowiedzialności - kluczowe mechanizmy, jak uruchamiać budowanie kultury accountability?


Godz. 10.00 Moduł II: Kluczowe postawy, umiejętności pracowników i liderów budujące Odpowiedzialność


Godz. 11.00-11.10 Przerwa


Godz. 11.15 Moduł III: 3 perspektywy które warto mierzyć w Kulturze odpowiedzialności - jakie rozwiązania systemowe wspierają krok po kroku przejmowanie odpowiedzialności przez pracowników i zespoły?


Godz. 12.00 Moduły IV i V:


Rola HR przy wdrażaniu Kultury Odpowiedzialności


Case Study - przykłady wdrożeń


Godz. 13.00 Zakończenie
REJESTRACJA

Efekty wdrożenia kultury odpowiedzialności

 1. Wzmocnienie postawy przedsiębiorczości.
 2. Zespoły biorą więcej odpowiedzialności i przejmą „ownership” za cele.
 3. Więcej praktycznych inicjatyw płynących od ludzi pracujących z klientem. Te idee będą pomagać w nawiązaniu i wygrywaniu rywalizacji z konkurencją.
 4. Załoga jest bardziej skłonna do rozmawiania o błędach i wyciągania z nich wniosków.
 5. Członkowie zespołu rozwiną podejście zespołowe: „Umiem myśleć i podejmować decyzje”, a nie tylko „Umiem zrobić to, co mi polecono”.

Szkolenie online Kultura Odpowiedzialności. Kluczowe mechanizmy, jak uruchamiać jej budowanie; Kluczowe postawy, umiejętności pracowników i liderów budujące Odpowiedzialność,3 perspektywy które warto mierzyć w Kulturze odpowiedzialności - jakie rozwiązania systemowe wspierają krok po krokku przejmowanie odpowiedzialności przez pracowników i zespoły; Rola HR; Case Study


Symulacja VR Dive Kick-off programu. To niezwykłe doświadczenie zanurzone w realiach atomowej łodzi podwodnej. Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości doświadczysz misji realizowanych przez Davida Marqueta, które pomogą ci zwizualizować, na czym polega kultura, w której każdy bierze odpowiedzialności i jaki jest proces jej wdrażania.Fundamenty kultury Biorę Odpowiedzialność 6 warsztatów online. Cykl warsztatów, podczas których dowiesz się: 1. Jak tworzyć bezpieczeństwo psychologiczne, które jest punktem wyjścia do budowania odpowiedzialności w zespołach 2. Jakich zachowań od liderów wymaga nowa kultura. 3. Jak krok po kroku przechodzić przez proces zmiany mindsetu pracowników 4.Jak zmieniać środowisko, aby umożliwić branie odpowiedzialności 5. Jak zarządzać całym procesem zmiany kultury,


Rozmowa z praktykiem W ramach programu każdy uczestnik ma możliwość rozmowy z doświadczonymi liderami (C-Level), którzy z sukcesem wdrożyli podejście Accountability Culture. Są to zarówno liderzy w Polsce, jak i z innych krajów. Zapewniamy wsparcie liderów zarówno z Polski, jak i innych krajów Europy i USA.


Zadania wdrożeniowe Proponowany program nazywamy podróżą rozwojową. Nie jest to typowy projekt szkoleniowy. Dzieję się tak w dużej mierze dzięki zastosowaniu platformy rozwojej online. To na niej znajdują się zadania do wykonania przed i po treningu. Platforma staje się też naturalnym miejscem do budowania społeczności wspierającej się w nauce i wdrożeniu.


Certyfikacja. Certyfikacja programu "Certified Program for Change Leaders", przeprowadzana przez 4Results. Warunki: 1. Wdrożenie – krótki opis case z wdrożenia elementów kultury Biorę Odpowiedzialność w podległym/wspieranym zespole 2. Zadania – realizacja zadań wdrożeniowych (ok 20 zadań) 3. Udział – obecność na minimum 5 z 6 warsztatówCzas trwania Akademii: 4 miesiące

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Program Akademii:

Potrzebujesz więcej wiedzy i praktyki? Szkolenie online dla HR jest pierwszym stopniem Akademii Certified Program for Change Leaders

Rejestracja

Termin: 8.VI.2021, godz. 9.00-13.00 (Kurs ONLINE)


Cena: 795 zł

Liczba uczestników ograniczona.


Kup teraz*:
REGULAMIN

*KUPUJĘ TERAZ SZKOLENIE KULTURA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CENĘ 795 ZŁ

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swój e-mail/telefon, skontaktujemy się z Tobą tego samego dnia.

Lub skontaktuj bezpośrednio:

Sebastian Jaremek

Doradca ds. biznesowych

sebastian.jaremek@4results.pl

tel. kom. +48 539 941 931