Zapraszamy na webinarium:

Szef, którego szukamy

Czyli o budowaniu kultury odpowiedzialności

OBEJRZYJ RETRANSMISJĘ

Na jakie pytania odpowiadamy?


  • Jaka jest nowa rola lidera w przywództwie rozproszonym?
  • Dlaczego kultura odpowiedzialności przypomina rafting na wzburzonej rzece?
  • Co właściwie oznacza "przekazać odpowiedzialność”? - nie wystarczy oddać; ktoś musi szczerze i zaangażowanie chcieć ją przejąć!
  • Jak zachęcić pracowników do brania odpowiedzialności? Co zrobić, aby ten proces był trwały?

O przekazywaniu i przejmowaniu odpowiedzialności rozmawiali: Andrzej Jeznach: przedsiębiorca, autor książek; Maciej Trybulec: mówca, trener 4Results, lider biznesu

NASZ GOŚĆ: ANDRZEJ JEZNACH


Andrzej Jeznach: inżynier, doktor nauk ekonomicznych. Pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach, był dyrektorem przedstawicielstwa BMW w Rosji. Od trzech dekad przedsiębiorca i prezes kilku firm z siedzibami w Hamburgu i Moskwie. W 2019 roku przekazał stery swojej firmy młodszym kolegom. Jest autorem książek „Sztuka życia“, „Szef, który ma czas“ i „Szef, który myśli”, "Szef, którego szukamy". Dwie z nich były nominowane przez Dziennik Gazeta Prawna, w latach 2017 i 2019, do nagrody „Economicus”, na najlepszą książkę biznesowo-ekonomiczną.

Czym jest Kultura Biorę Odpowiedzialność?

  • Kultura Biorę Odpowiedzialność (BiO) - kultura odpowiedzialności - to opracowana przez firmę doradczo-szkoleniową 4Results odpowiedź na zmienność, złożoność biznesową, która wymaga szybkich i trafnych decyzji. Więcej o kulturze BiO: www.4results.pl/bio
  • W Kulturze BIO decyzje podejmowane są tam, gdzie jest informacja, a nie hierarchicznie. Staje się to możliwe, gdy mamy system budowania Klarowności i Kompetencji.
  • Tam gdzie działa Kultura Odpowiedzialności, poprawiają się wyniki! Zespoły szybko i adekwatnie reagują na zmiany; Wszyscy koncentracją się na doskonaleniu a nie unikaniu błędów; Macie większą liczbę innowacji i pomysłów, które testujecie, wdrażacie zamiast wyłącznie o nich rozmawiać; Ludzie sami dbają o wyniki i środowisko pracy, a nie biernie czekają na wytyczne i rozkazy.
  • Wdrażania kultury BiO uczymy m.in. na 1-dniowym warsztacie dla liderów C-level Accountability Culture Masterclass
Obejrzyj retransmisję

Accountability Culture Masterclass: wprowadzenie do kultury odpowiedzialności

MARSTERCLASS to krótkie, ale intensywne doświadczenie, które kierujemy dla decydentów z poziomu C-Level (Prezesów, Członków Zarządu, Właścicieli) szukających odpowiedzi na pytania: „Czy moja organizacja gotowa jest na wzięcie większej odpowiedzialności (kultura empowermentu)?”, „Czy podejście Accountability Culture przyniesie wymierne korzyści?”, „Czego taka zmiana wymaga od lidera?”. Najbliższy termin: 26.XI.2021

Dowiedz się więcej